Manipulator LCD systemu Sintony SAK51, SIEMENS
Manipulator LCD systemu Sintony SAK51, SIEMENS
552.27 zł
449 zł netto


Zasilacz buforowy 24V/5A 18Ah - KBZB-36, KABE
Zasilacz buforowy 24V/5A 18Ah - KBZB-36, KABE
947.10 zł
770 zł netto


Ładowarka stołowa szybka Seven Guard SGSZ
Ładowarka stołowa szybka Seven Guard SGSZ
257.07 zł
209 zł netto


Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi z zasil. - ATS1250
Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi z zasil. - ATS1250
5.461.20 zł
4440 zł netto


Kamera IP GCI-C0745P, Grundig
Kamera IP GCI-C0745P, Grundig
9.102.00 zł
7400 zł netto


Moduł powiadomienia i sterowania GSM MGSM 4.0 Gate, ROPAM
Moduł powiadomienia i sterowania GSM MGSM 4.0 Gate, ROPAM
664.20 zł
540 zł netto


Czujka ciepła EXODUS RR
Czujka ciepła EXODUS RR
158.67 zł
129 zł netto


Identyfikacja tablic rejestracyjnych GV-LPR-2, Geovision
Identyfikacja tablic rejestracyjnych GV-LPR-2, Geovision
5.580.39 zł
4536.9 zł netto


Centrala Sterowania oddymianiem MCR 9705-35A
Centrala Sterowania oddymianiem MCR 9705-35A
14.563.20 zł
11840 zł netto


Moduł pogodowy ME 43
Moduł pogodowy ME 43
769.98 zł
626 zł netto


Obudowa do kamery zewnętrzna metalowa TSH 18/12
Obudowa do kamery zewnętrzna metalowa TSH 18/12
146.37 zł
119 zł netto


Kabel połączeniowy SG2P - komputer dla wersji SG2.
Kabel połączeniowy SG2P - komputer dla wersji SG2.
20.91 zł
17 zł netto


Interkom głośnomówiący CM-801, Commax
Interkom głośnomówiący CM-801, Commax
123.00 zł
100 zł netto


Centrala oddymiania modułowa 4A RZN 4304-M
Centrala oddymiania modułowa 4A RZN 4304-M
3.474.75 zł
2825 zł netto


Bramofon SHT-CN510, Samsung
Bramofon SHT-CN510, Samsung
528.90 zł
430 zł netto


Kamera kompaktowa WV-CP484E, Panasonic
Kamera kompaktowa WV-CP484E, Panasonic
3.062.70 zł
2490 zł netto


Czujka dualna optyczno-termiczna, NC/NO - DP721RT
Czujka dualna optyczno-termiczna, NC/NO - DP721RT
152.30 zł
123.82 zł netto


Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - ATS1660
Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - ATS1660
154.61 zł
125.7 zł netto


Pilot, 2 przyciski - RF352I4
Pilot, 2 przyciski - RF352I4
166.05 zł
135 zł netto


Kamera kopułkowa GCA-B1322DR, Grundig
Kamera kopułkowa GCA-B1322DR, Grundig
Zapytaj o cenę

Centrale mcr OMEGA - Centrale mcr 9705
Napędy do bram uchylnych, bram przesuwnych i garażowych
Nowoczesne systemy monitoringu dozorowego IP
 • Dystrybutor systemów oddymiania Mercor

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 20:28
 • Napędy do bram firmy Aprimatic

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 21:40
 • Telewizja dozorowa IP

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 21:04


Rejestrator IP SRN-3250, SamsungZewnętrzny sygnalizator optyczno akustyczny - SPLZ 1011

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 4A (1x4A), Polon-Alfa
Powiększ zdjęcie


Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 4A (1x4A), Polon-Alfa

Cena: 2.189.40 zł brutto
1780 zł netto


Zadaj pytanie o produkt

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:
 • wykrywanie pożaru (zadymienia);
 • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
 • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);
 • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
 • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
 • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.
Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno- lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

Centrala może być wyposażona w:

Moduł MGS-60 (x1):
 • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej,
 • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru,
 • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru,
 • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU
Moduł MGL-60 (x8):
 • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40),
 • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),
 • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.),
 • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne,
 • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ);
Moduł MPW-60 (x4):
 • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapięciowe (5 A / 230 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
Moduł MPD-60 (x1):
 • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
Moduł MKA-60 (x1):
 • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);
Moduł MZU-60 (x4):
 • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V),
 • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V).
 • Funkcjonalność
Głównym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrożenia pożarowego, jest sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych
w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpożarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urządzeń jest przeznaczone dedykowane wyjście przekaźnika głównego umieszczonego na module MGL-60.

Wyjście przekaźnika głównego jest wyjściem uniwersalnym, może być zaprogramowane w trzech trybach pracy - z odpowiednimi parametrami czasowymi.

Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych za pomocą wyjścia głównego.

Ze względu na różnorodność zasilania i sterowania siłowników i napędów elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych wprowadzono - oprócz trybów pracy wyjścia - sterowanie siłowników dwukierunkowych, dwuprzewodowe lub trzy-przewodowe.

Do detekcji pożaru służy konwencjonalna linia dozorowa
z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań.

W części sterowania oddymianiem, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych możliwe jest w wyniku:
 • zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,
 • zadziałania ręcznego przycisku oddymiania PO-6x,
 • pojawienia się sygnału alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, np. IGNIS 1000,
 • otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000.
 • W przypadku otrzymania sygnału inicjującego, następuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym danego obiektu. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu i/lub wiatru.
W stanie dozorowania jest możliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania – wentylacji za pomocą okien lub klap wentylacyjnych.

Moduły centrali UCS 6000 są wyposażone w szereg uniwersalnych wejść i wyjść do podłączania zewnętrznych instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator). Centralę podłącza się do komputera przy użyciu złącza USB.

Budowa i podstawowe wersje centrali: centrala UCS 6000 oferowana jest w dwóch rodzajach obudów:
 • do 16 A, oraz
 • od 32 A do 64 A.
Obydwie obudowy występują w postaci prostopadłościennych skrzynek stalowych, z których mniejsza wersja przeznaczona jest do montażu wiszącego na ścianie, natomiast wersja większa – z uwagi na wagę - przeznaczona jest do ustawienia na stabilnym podłożu i przymocowania do ściany.

Wewnątrz obudów znajdują się wszystkie niezbędne do pracy centrali moduły, w tym moduły zasilaczy i akumulatory zasilania rezerwowego.

Podstawowe wersje central UCS 6000:

 • 4A (obudowa do 16 A),
 • 8A (obudowa do 16 A),
 • 16A (obudowa do 16 A),
 • 32A (obudowa od 32 A do 64 A).
Oprócz wymienionych wersji central dostępnych jest jeszcze 16 jej wersji (w różnej konfiguracji wyposażenia) od 4 A do 64 A.

Kompletacja centrali obejmuje następujące moduły funkcjonalne:
 • MGS-60 4 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 4 A);
 • MGS-60 8 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 8 A);
 • MZU-60: moduł zasilania uniwersalnego (16 A / 24 V);
 • MGL-60 4 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 4 A;
 • MGL-60 8 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 8 A;
 • MPW-60: moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x PK 5 A / 230 V, 2 x LK 24 V);
 • MKA-60: moduł komunikacji adresowalnej (system POLON 4000);
 • MPD-60: moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 1 A /24 V, 2 x LK 24 V);
 • SP-150-27.5PLA: moduł zasilacza 150 W (5 A);
 • SP-240-27.5PLA: moduł zasilacza 240 W (10 A);
 • SP-500-27.5PLA: moduł zasilacza 500 W (20 A);
 • akumulator 7.2 – 9 Ah: 2 szt. na każdy moduł zasilania uniwersalnego.


więcej kategorii


Centrale IGNIS 1000

Centrale IGNIS 1000


Centrale POLON 4000

Centrale POLON 4000


Czujki Polon-Alfa

Czujki Polon-Alfa


ROP Polon-Alfa

ROP Polon-Alfa