Obudowa natynkowa podwójna, do przycisków LT/ LF/ RF - AP2-LT
Obudowa natynkowa podwójna, do przycisków LT/ LF/ RF - AP2-LT
129.15 zł
105 zł netto


Karta w standardzie MIFAR - ACT407
Karta w standardzie MIFAR - ACT407
468.63 zł
381 zł netto


Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001HM
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001HM
279.21 zł
227 zł netto


Siłownik do drzwi rozwiernych OVER PLUS, APRIMATIC
Siłownik do drzwi rozwiernych OVER PLUS, APRIMATIC
6.992.55 zł
5685 zł netto


Centrala oddymiania i przewietrzania AFG-2004/16A
Centrala oddymiania i przewietrzania AFG-2004/16A
2.521.50 zł
2050 zł netto


Siłownik Elektryczny wrzecionowy MCR W 101-350
Siłownik Elektryczny wrzecionowy MCR W 101-350
1.180.80 zł
960 zł netto


Kamera kompaktowa LTC 0485, Bosch
Kamera kompaktowa LTC 0485, Bosch
1.828.17 zł
1486.32 zł netto


Panel informacyjny strefowy FT2011-A1, SIEMENS
Panel informacyjny strefowy FT2011-A1, SIEMENS
2.827.77 zł
2299 zł netto


Panel liniowy dla central RZN 43xx-E - LE 514
Panel liniowy dla central RZN 43xx-E - LE 514
682.65 zł
555 zł netto


Ekspander DR-16ASS, Commax
Ekspander DR-16ASS, Commax
357.93 zł
291 zł netto


Rejestrator IP RPNVRGV, Geovision
Rejestrator IP RPNVRGV, Geovision
13.318.40 zł
10827.97 zł netto


Moduł 2 wej/wyj linia kolekt. lub sygnal. FDCIO223, SIEMENS
Moduł 2 wej/wyj linia kolekt. lub sygnal. FDCIO223, SIEMENS
810.57 zł
659 zł netto


Centrala alarmowa 16 linii (do 256) - ATS4018
Centrala alarmowa 16 linii (do 256) - ATS4018
3.111.84 zł
2529.95 zł netto


Rura powietrzna 1,5m FDBZ292-AB, SIEMENS
Rura powietrzna 1,5m FDBZ292-AB, SIEMENS
220.17 zł
179 zł netto


Sygnalizator głosowy wewnętrzny SG-Pgw
Sygnalizator głosowy wewnętrzny SG-Pgw
218.94 zł
178 zł netto


Przycisk napadowy HB194
Przycisk napadowy HB194
79.95 zł
65 zł netto


Kamera IP FD8361L, Vivotek
Kamera IP FD8361L, Vivotek
2.398.29 zł
1949.83 zł netto


Centrala kontrtoli dostępu CPR32-SE-BRD
Centrala kontrtoli dostępu CPR32-SE-BRD
541.20 zł
440 zł netto


Kamera IP SND-5080, Samsung
Kamera IP SND-5080, Samsung
2.566.83 zł
2086.85 zł netto


Wideomonitor KW-S702C-G, Kenwei
Wideomonitor KW-S702C-G, Kenwei
1.408.35 zł
1145 zł netto


Centrale mcr OMEGA - Centrale mcr 9705
Napędy do bram uchylnych, bram przesuwnych i garażowych
Nowoczesne systemy monitoringu dozorowego IP
 • Dystrybutor systemów oddymiania Mercor

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 20:28
 • Napędy do bram firmy Aprimatic

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 21:40
 • Telewizja dozorowa IP

  Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 21:04


Bramofon KW-135MC-3B, KenweiSeria IQ8Quad Esser

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 4A (1x4A), Polon-Alfa
Powiększ zdjęcie


Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 4A (1x4A), Polon-Alfa

Cena: 2.189.40 zł brutto
1780 zł netto


Zadaj pytanie o produkt

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:
 • wykrywanie pożaru (zadymienia);
 • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
 • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);
 • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
 • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
 • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.
Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno- lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

Centrala może być wyposażona w:

Moduł MGS-60 (x1):
 • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej,
 • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru,
 • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru,
 • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU
Moduł MGL-60 (x8):
 • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40),
 • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),
 • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.),
 • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne,
 • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ);
Moduł MPW-60 (x4):
 • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapięciowe (5 A / 230 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
Moduł MPD-60 (x1):
 • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
Moduł MKA-60 (x1):
 • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);
Moduł MZU-60 (x4):
 • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V),
 • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V).
 • Funkcjonalność
Głównym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrożenia pożarowego, jest sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych
w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpożarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urządzeń jest przeznaczone dedykowane wyjście przekaźnika głównego umieszczonego na module MGL-60.

Wyjście przekaźnika głównego jest wyjściem uniwersalnym, może być zaprogramowane w trzech trybach pracy - z odpowiednimi parametrami czasowymi.

Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych za pomocą wyjścia głównego.

Ze względu na różnorodność zasilania i sterowania siłowników i napędów elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych wprowadzono - oprócz trybów pracy wyjścia - sterowanie siłowników dwukierunkowych, dwuprzewodowe lub trzy-przewodowe.

Do detekcji pożaru służy konwencjonalna linia dozorowa
z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań.

W części sterowania oddymianiem, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych możliwe jest w wyniku:
 • zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,
 • zadziałania ręcznego przycisku oddymiania PO-6x,
 • pojawienia się sygnału alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, np. IGNIS 1000,
 • otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000.
 • W przypadku otrzymania sygnału inicjującego, następuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym danego obiektu. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu i/lub wiatru.
W stanie dozorowania jest możliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania – wentylacji za pomocą okien lub klap wentylacyjnych.

Moduły centrali UCS 6000 są wyposażone w szereg uniwersalnych wejść i wyjść do podłączania zewnętrznych instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator). Centralę podłącza się do komputera przy użyciu złącza USB.

Budowa i podstawowe wersje centrali: centrala UCS 6000 oferowana jest w dwóch rodzajach obudów:
 • do 16 A, oraz
 • od 32 A do 64 A.
Obydwie obudowy występują w postaci prostopadłościennych skrzynek stalowych, z których mniejsza wersja przeznaczona jest do montażu wiszącego na ścianie, natomiast wersja większa – z uwagi na wagę - przeznaczona jest do ustawienia na stabilnym podłożu i przymocowania do ściany.

Wewnątrz obudów znajdują się wszystkie niezbędne do pracy centrali moduły, w tym moduły zasilaczy i akumulatory zasilania rezerwowego.

Podstawowe wersje central UCS 6000:

 • 4A (obudowa do 16 A),
 • 8A (obudowa do 16 A),
 • 16A (obudowa do 16 A),
 • 32A (obudowa od 32 A do 64 A).
Oprócz wymienionych wersji central dostępnych jest jeszcze 16 jej wersji (w różnej konfiguracji wyposażenia) od 4 A do 64 A.

Kompletacja centrali obejmuje następujące moduły funkcjonalne:
 • MGS-60 4 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 4 A);
 • MGS-60 8 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 8 A);
 • MZU-60: moduł zasilania uniwersalnego (16 A / 24 V);
 • MGL-60 4 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 4 A;
 • MGL-60 8 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 8 A;
 • MPW-60: moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x PK 5 A / 230 V, 2 x LK 24 V);
 • MKA-60: moduł komunikacji adresowalnej (system POLON 4000);
 • MPD-60: moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 1 A /24 V, 2 x LK 24 V);
 • SP-150-27.5PLA: moduł zasilacza 150 W (5 A);
 • SP-240-27.5PLA: moduł zasilacza 240 W (10 A);
 • SP-500-27.5PLA: moduł zasilacza 500 W (20 A);
 • akumulator 7.2 – 9 Ah: 2 szt. na każdy moduł zasilania uniwersalnego.


więcej kategorii


Centrale IGNIS 1000

Centrale IGNIS 1000


Centrale POLON 4000

Centrale POLON 4000


Czujki Polon-Alfa

Czujki Polon-Alfa


ROP Polon-Alfa

ROP Polon-Alfa